Sirdal

Sirdal er en kommune i Vest Agder, Norge. Den ligger på den sørlige bredden av Sirdalsfjorden og den ble først nevnt i skriftlige kilder i 1666. I 2011 var det ca 135 innbyggere. Navnet stammer fra "sireid" som betyr "sauefold".

Sirdal er en innlandskommune som danner den nordvestlige delen av Agder fylke. Sirdal er til en viss grad fylkets største kommune. Sirdal grenser i vest til Lund, Bjerkreim og Gjesdal, mens den grenser mot Bykle og Valle i nord. Den østlige grensen er en grense som deles med Bygland og Kvinesdal. I sør grenser den til Flekkefjord.

Sirdal, en kommune som grenser til Norge i sør, er vert for et område med høydeendringer over 1500 meter.

sirdal

Historie

Sirdals tidligste kjente administrasjonsdistrikt var i 1837. Dalen ble skilt fra Bakke i 1849, og Sirdal kommune ble dannet for første gang.

Sirdal kommune opprettet

I 1905 ble Tonstad og Øvre Sirdal kommuner opprettet.

Slått sammen til Sirdal

I 1960 ble de to kommunene Bakke og Sirdal igjen slått sammen til en enkelt kommune som het Sirdal. Haughom ble også overført fra Bakke til den nyopprettede kommunen Sirdal.

Arkivkilder

Arkivkildene for de eldre kommunene (og den nåværende) finner du på Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Dette inneholder informasjon fra ulike statlige organer.

Samfunn og næringsliv

Kommunestyret i Sirdal

Sirdal er en godt finansiert kraftkommune. Over 45% av de ansatte i denne kommunen jobber i offentlig forvaltning. Ellers representerer Sira-Kvina Kraftselskap og turisme mange arbeidsplasser i kommunen. Mange populære turområder og hyttefelt blir brukt av folk fra Rogaland, som har to alternative innfartsveier over Gyadalen eller Hunnedalsveien. Turister kan finne rikelig med fisk og dyr i området, inkludert elg og hjort.

Norges sørligste høyfjellsområde

Norges sørligste høyfjellsområde, Sirdal er godt forbundet med kystbyene Kristiansand i sørøst, Sandnes og Stavanger i vest. Fjellveien fra Brokke i Setesdal til Suleskard er åpen om sommeren fra slutten av mai til 1. november. En annen turistvennlig vei er fra Ådneram til Lysebotn i hjertet av Lysefjorden. De som vil gjøre baseshopping i Kjerag, må gå noen kilometer for å komme dit.

Sirdal har en idrettsgymnas

Sirdal har en idrettsgymnas med vekt på ski. Det er en ny golfbane som nylig ble åpnet som hevder å være EUs høyeste. I tillegg til å være et nedslagsfelt for vann til Sira-Kvina, er Sirdalheiene også et godt sauebeite. Hvert år sendes noen få tusen dyr til beite. Disse blir samlet og sortert første helgen i september. Å se så mange sauer samtidig har blitt en attraksjon i seg selv. Måten denne sauesamlingen gjennomføres på, kritiseres av dyrevelferd og NOAH – for dyrs rettigheter.

Natur og geografi

Den vestlige delen av Agder tilhører det Svekonorvegiske berggrunnskjoldet, og består av to geologiske hovedformasjoner: Proterozoiske bergarter dannet under de gotiske og senere Svekonorvegiske fjellkjedeforfedrene med sterk metamorfose under sistnevnte.

Kommunen

Et underlag på 1.600 – 1.450 millioner år gammelt skifer, kvartsitt, marmor og amfibolit med litt hornblendegneis, og på toppen av denne sure overflatestrukturen av både granitt og granodioritt. Sveconorvegian formasjoner som er de yngste er vanligvis ansvarlige for å danne større granittstrukturer. Kommunen blir sett av en 1.050 millioner år gammel øyeisgranittformasjon. 

Sirdal kommune

Sirdal kommune ligger på Helgelandsmoen berggrunnskjold. Tusenvis av meter med sediment dekker berggrunnen, som dannet seg for rundt 600 millioner år siden. Sedimentær stein ble lagt lagvis over den kaledonske fjellkjeden for 200 millioner år siden og ble hevet da fjellene ble brettet. 

Istiden

Den siste istiden avsatte bunnsmorener og spredning av store bergarter i Setesdalsheiene. Mange steder er fjellet ufruktbart, med bare noen få jordbiter og bergutklipp. Den sure berggrunnbunnen gir grobunn for hardføre gress- og lyngarter i nord, men den når opp til 900 meter over havet ved vår tregrense.

Dyrelivet i Sirdal

Dyrelivet i Sirdal inkluderer elg, hjort, rødrev, hare og lemming. Fjellryper og villrein finnes også der. Gaupe er også til stede i noen områder. Syreregn har også redusert mange ørretstammer i området. De kalkrike fylittområdene i nordøst er best for ørretfiske, mens de som har surt vann med bekkerøye er i vest.

Mer om våre rengjøringstjenester i Sirdal

Les mer om Hyttevask her

Tjenester